Fiva: Työeläkelaitosten vakavaraisuus parani

Työeläkesektorin vakavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa korkeimmillaan sitten vuoden 2015.

Osakesijoitusten määrä kasvoi edelleen ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ja kesäkuun lopussa osakesijoituksia oli puolet kaikista sijoituksista. Kasvaneesta riskinotosta huolimatta sektorin stressinkestävyys on säilynyt kohtuullisella tasolla.

Vakuutusmaksuista saatavat tulot kääntyivät kasvuun viime vuoden notkahduksen jälkeen.

 Lue lisää: Finanssivalvonnan lehdistötiedote 14.9.2021

Työeläkesektori Q2_2021.pdf

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari