Fiva: Työeläkelaitosten vakavaraisuus hyvä, vaikka alkuvuoden sijoitustuotot laskeneet

Yksityisalojen työeläkelaitosten keskimääräinen vakavaraisuusaste oli kesäkuun lopun tilanteessa hyvällä tasolla. Eläkesäätiöden ja - kassojen vakavaisuuspääoman määrä oli korkea, keskimäärin 139,6 prosenttia suhteessa vastuuvelkaan. Työeläkevakuutusyhtiöiden vakavaraisuusaste oli vastaavasti keskimäärin 128,3 prosenttia.  

Työeläkevarat tuottivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla markkinaheilahteluiden saattelemana keskimäärin 1,2 prosenttia (annualisoimaton) .

Tarkemmat tiedot finanssisektorin vakavaraisuudesta kesäkuun lopun tilanteessa ilmenevät Finanssivalvonnan tiedotteesta 19.9.2018: Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.6.2018.   

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari