Fiva: Työeläkelaitosten keskimääräistä riskinkantokykyä voidaan pitää vahvana

Eläkekassojen ja -säätiöiden keskimääräinen vakavaraisuuspääoman suhde oli 39,9 prosenttia ja työeläkeyhtiöiden 30,6 prosenttia vastuuvelasta syyskuun 2014 lopussa, ilmenee Fivan pankki- ja rahoitusalan vakavaraisuusselvityksestä 30.11.2014.     

Fivan tekemien stressitestien mukaan työeläkevakuutusyhtiöiden vakavaraisuus kestäisi heikon toimintaympäristön vaikutukset. Käytetyssä skenaariossa työeläkevakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan tuotot olivat kuitenkin negatiivisia alentaen huomattavasti yhtiökohtaisia vakavaraisuustasoja. Stressitestin mukainen kehitys merkitsisi monelle työeläkevakuutusyhtiölle tarvetta arvioida sijoitusstrategiaansa uudelleen riittävän vakavaraisuuden turvaamiseksi, todetaan Fivan tiedotteessa.

Finanssivalvonnan tiedote 30.11.2014 

Pankki- ja vakuutussektorin vakavaraisuus 30.9.2014

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari