Fiva: Suomen finanssisektorin vakavaraisuus säilynyt vahvana

Finanssivalvonnan julkaisemien tietojen mukaan työeläketoimijoiden keskimääräinen vakavaraisuusaste eli eläkevarojen suhde vastuuvelkaan oli vuoden 2022 lopussa 126,9 prosenttia. Verrattuna edelliseen tarkasteluhetkeen eli syyskuun 2022 lopun tilanteeseen, on vakavaraisuus heikentynyt 1,3 prosenttiyksiköllä (vakavaraisuusaste syyskuun lopussa 128,2 %).

Eläkesäätiöiden ja -kassojen keskimääräinen vakavaraisuusaste vuoden lopussa oli 141,2 prosenttia ja työeläkeyhtiöiden vastaavasti 126,6 prosenttia.

Lue tarkemmin:

Finanssivalvonta lehdistötiedote 15.3.2023: Suomen finanssisektorin vakavaraisuus säilynyt vahvana – työeläkesektorin vakavaraisuus heikkeni finanssimarkkinoiden kehitystä seuraten

Fiva Julkaisu 15.3.2023: Talouden taantuma ja epävarmuus heikensivät finanssisektorin toimintaympäristöä vuoden 2022 loppupuolella - Suomen Pankin Julkaisuarkisto (bof.fi)

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari