Fiva: Suomalainen vakuutussektori säilyttäisi vakavaraisuuden myös sijoitusmarkkinoiden heiketessä

Sekä vakuutusyritysryhmät että työeläkevakuutusyhtiöt kestäisivät erittäin nopeasti heikkenevän sijoitusympäristön vaikutukset vakavaraisuudessaan, toteaa osastopäällikkö Samu Kurri Finanssivalvonnan vakuutussektorin stressitesteistä. 

Lue tarkemmin: Fivan lehdistötiedote 17.12.2018 – 31/2018

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari