Fiva: Siirtyvä vakavaraisuuspääoma 26,4 prosenttia huhtikuun alusta

Finanssivalvonta esittää siirtyvän vakavaraisuuspääoman määräksi 26,4 prosenttia 1.4.2016 lähtien. Nykyinen, maaliskuun loppuun käytettävä prosentti on 26,8. 

Finanssivalvonta tekee neljännesvuosittain esityksen sosiaali- ja terveysministeriöille vakavaraisuuspääoman määrästä, joka siirtyy työnantajakohtaisessa vakuutuskannan luovuttamisessa.

 

Finanssivalvonta:

Valvottavatiedote 26.2.2016 - 14/2016: Työeläkelaitoksia koskeva esitys siirtyvästä vakavaraisuuspääomasta 

 

Lisätietoja Fivassa antaa 

matemaatikko Anne Keinänen, puhelin 010 831 5536  

 

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari