Fiva päivitti MiFID II määräyksiä ja ohjeita

1.2.2018

Finanssivalvonta on tehnyt lakiteknisiä päivityksiä rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin II (2014/65/EU, jäljempänä MiFID II) kansallisen voimaansaattamisen johdosta seuraaviin Finanssivalvonnan antamiin määräyksiin ja ohjeisiin:

  • Määräykset ja ohjeet 1/2012 Ulkoistaminen rahoitussektoriin kuuluvissa valvottavissa;
  • Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten, työeläkevakuutusyhtiöiden ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri;
  • Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet; ja
  • Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset.

Muutokset on annettu 23.1.2018, ja ne tulevat voimaan 1.2.2018

Lue tarkkeimmin: Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita päivitetty MiFID II:n kansallisen voimaansaattamisen johdosta

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari