Fiva kiinnittää huomiota aktuaariosaamiseen työeläkeyhtiön johdossa

Finanssivalvonta |  Valvottavatiedote 6.6.2019

SHV-tasoinen aktuaariosaaminen on välttämätön edellytys työeläkejärjestelmän häiriöttömälle toiminnalle. Tätä vaatimusta voi pitää myös leimallisena piirteenä työeläkejärjestelmän hajautetulle toimeenpanolle.

Vastuullisen matemaatikon velvollisuudet ja oikeudet yhtiössä on turvattu lailla. Myös suhde yhtiön hallitukseen on poikkeuksellisen vahva; vastuullisella vakuutusmatemaatikolla on mm. oikeus saada tieto siitä, millaisiin toimiin yhtiön hallitus on ryhtynyt hänen esityksensä johdosta. Aktuaareille on näin asetettu lainsäädännössä erilaisia keskeisiä tehtäviä, joiden tarkoituksena on taata työeläkejärjestelmän erityisvaatimusten ja vakuutettujen etujen huomioon ottaminen työeläkevakuutusyhtiöissä.

Finanssivalvonta kiinnittää vakavaa huomiota SHV-tasoisen aktuaariosaamisen säilymiseen osana työeläkevakuutusyhtiöiden johdon päätöksentekoa.

Lisätietoja antaa

Erkki Rajaniemi, johdon neuvonantaja, puhelin 09 183 5263 tai erkki.rajaniemi(at)finanssivalvonta.fi

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari