Fiva antoi työeläkeyhtiöille uudet ohjeet asiakasyritystensä työkyvyn ylläpitotoiminnan rahoittamisesta


Finanssivalvonta on katsonut tarpeelliseksi antaa työeläkeyhtiöille uudet työkyvyttömyysriskin hallintaa koskevat määräykset ja ohjeet.  

Tarkoituksena on parantaa työeläkevakuutusyhtiöiden toiminnan, kilpailun ja varojen käytön valvottavuutta sekä edistää toiminnan kilpailuneutraliteettia, todetaan Finanssivalvonnan tiedotteessa.

Ohje sisältää Finanssivalvonnan suosittamat periaatteet siitä, miten työeläkeyhtiöiden tulisi harjoittaa työkyvyttömyysriskin hallintaan tähtääviä palveluita. Uusia määräyksiä ja ohjeita sovelletaan 1.3.2016 alkaen.  

Lisätiedot:

Finanssivalvonta  

Fiva 29.2.2016: Määräykset ja ohjeet 1/2016: Työkyvyttömyysriskin hallinta: Työeläkevakuutusyhtiöt

Lehdistötiedote 29.2.2016 – 15/2016: Työeläkevakuutusyhtiöiden työkyvyttömyysriskin hallintaan tähtäävä toiminta: määräykset ja ohjeet voimaan 1.3.2016

Sosiaali- ja terveysministeriö | Uutinen 29.2.2016:

STM pitää työkyvyttömyysriskin hallintapalveluista annettua ohjetta hyvänä

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari