Finanssivalvonta: Työeläkesektorin vakavaraisuus hyvällä tasolla, osakeriskiä nostettu

Finanssisektorin vakavaraisuus 31.3.2017: Finanssisektori vakaa, pankkisektorin vakavaraisuus vahva, vakuutussektorin hyvä

Ingressi

Finanssivalvonnan julkaisemien maaliskuun lopun tietojen mukaan Suomen finanssisektori on edelleen vakaa. Pankkisektorin vakavaraisuus on vahva ja vakuutussektorin vakavaraisuus hyvä.

Työeläkesektorin vakavaraisuus hyvällä tasolla, osakeriskiä nostettu

Työeläkesektorin eläkevarojen suhde vastuuvelkaan kasvoi hyvän sijoitustuoton tukemana 129,7 prosenttiin (31.12.2016: 128,6 %). Sektori on lisännyt riskinottoa kasvattamalla osakesijoituksien osuutta. Tämän mahdollisti vuoden 2017 alussa voimaan tullut sääntelymuutos, joka siirtää osakeriskin aiempaa suuremmalta osin työeläkejärjestelmän yhteiselle vastuulle. Ensimmäisen neljänneksen sijoitustuotto (2,5 %) ylitti selvästi tuottovaatimuksen. Työeläkelaitosten riskinkantokykyyn laskentatavan muutoksella ei ole vaikutusta, todetaan Finanssivalvonnan tiedotteessa.

Eläkesäätiöiden ja –kassojen keskimääräinen sijoitustuotto ensimmäiseltä vuosineljännekseltä oli 2,7 % ja vakavaraisuusaste keskimäärin 141,8%.

 Lue lisää: Finanssivalvonta: Lehdistötiedote 8.6.2017 – 9/2017

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari