Finanssivalvonta lopettaa tiivistetyn vakavaraisuustietojenkeruun

Finanssivalvonta | Valvottavatiedote 30.11.2020

Finanssivalvonta on kerännyt tiivistetysti vakavaraisuustietoja työeläkelaitoksilta keväästä lähtien. Finanssivalvonta on 30.11.2020 ilmoittanut sosiaali- ja terveysministeriölle ettei  finanssimarkkinoilla vallitse työeläkelaitosten vakavaraisuuteen liittyviin riskeihin vaikuttavia poikkeuksellisia oloja, joten tiivistetty tiedonkeruu lopetetaan marraskuun lopun tilanteesta tehtävän kyselyn jälkeen. Mikäli tilanne merkittävästi huononee, tiivistetty tietojen kerääminen otetaan uudelleen käyttöön.

Lue tarkemmin: Valvottavatiedote 30.11.2020 – 76/2020

 

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari