Finanssivalvonta kiinnittää huomiota henkilötietojen käsittelyyn eläkekäsittelyn yhteydessä

Finanssivalvonta  on kiinnittänyt huomiota henkilötietojen käsittelyyn eläkekäsittelyn yhteydessä. Osana eläkelaitoksen toiminnan järjestämistä hallitus voi osallistua eläkeasioiden käsittelyyn. Finanssivalvonta toteaa ettei tälle ole lain perusteella estettä, kunhan päätöksenteossa tarvittava asiantuntemus ja kaikki päätöksen tekemiseksi tarvittava tieto on käytettävissä ja käsittely toteutuu lainsäädännön edellytykset täyttävällä tavalla. 

Fiva kuitenkin katsoo, että niiltä osin kuin hallitus ei osallistu varsinaiseen ratkaisutoimintaan tai etuuspäätöksen tekemiseen, ei tietosuojasääntelyn mukaisena voida pitää sitä, että hallitus käsittelee henkilötietoja. Siten, jos hallitus ei osallistu varsinaiseen ratkaisutoimintaan, päätöksistä tulee poistaa tiedot, joiden perusteella päätöksen kohteena oleva henkilö voisi olla tunnistettavissa. 

Lue lisää: Finanssivalvonnan valvottavatiedote 24.2.2020 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari