Finanssivalvonta kerää edelleen tiivistetyllä aikataululla tietoja työeläkelaitosten vakavaraisuudesta

Finanssivalvonta | valvottavatiedote 16.6.2020

Finanssivalvonta on kerännyt tiivistetysti tietoja työeläkelaitoksilta kevään aikana. Toukokuun lopun tilanteessa työeläkevakuutusyhtiöiden, lakisääteistä toimintaa harjoittavien eläkesäätiöiden ja -kassojen sekä Merimieseläkekassan keskimääräinen vakavaraisuusaste oli 123 % ja vakavaraisuusasema 1,6.

Lue lisää: Fiva valvottavatiedote 16.6.2020 – 37/2020

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari