Finanssivalvonta kehottaa tehostettuun kyberturvallisuuden seurantaan

Kansainvälisen turvallisuustilanteen kiristyminen lisää kyberhyökkäysten mahdollisuutta myös finanssialan toimijoita ja palveluntuottajia vastaan. Finanssivalvonta kehottaa valvottaviaan tehostettuun kyberturvallisuuden seurantaan.

Finanssivalvonta: Valvottavatiedote 4.3.2022 – 14/2022 

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari