Finanssivalvonnan Vakuutusvalvonta-osaston päälliköksi Kaisa Forsström

Oikeustieteen kandidaatti Kaisa Forsström on nimitetty Finanssivalvonnan Vakuutusvalvonta-osaston osastopäälliköksi viiden vuoden määräajaksi 11.9.2017 alkaen. Osastopäällikkö on Fivan johtoryhmän jäsen ja raportoi suoraan johtajalle. Leipäteksti

Kaisa Forsström siirtyy osastopäälliköksi Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksesta.

Vakuutusvalvonta-osaston valvottavia ovat mm. vahinko-, henkivakuutus- ja työeläkeyhtiöt sekä työttömyyskassat. Sen vastuulla ovat valvottavien vakavaraisuuden ja riskien valvonta. Lisäksi osaston asiantuntijat osallistuvat aktiivisesti eurooppalaiseen yhteistyöhön.

Fivan lehdistötiedote 28.6.2017 - 11/2017

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari