Finanssivalvonnalta selvitys lakisääteistä eläketurvaa vakuuttavien eläkesäätiöiden ja -kassojen hallinnosta


Finanssivalvonta on selvittänyt lakisääteistä eläketurvaa vakuuttavien eläkesäätiöiden ja -kassojen hallintoa. Vastausten perusteella eläkesäätiöillä ja -kassoilla hallinnon toimintatavat ovat asianmukaiset useilla kyselyn osa-alueilla.

Vastauksista käy ilmi, että eläkesäätiöissä ja -kassoissa ulkoistukset ovat yleisiä. Joillakin eläkesäätiöillä ja -kassoilla ulkoistettujen toimintojen määrä on huomattava. Finanssivalvonta kiinnittää toimijoiden erityistä huomioita siihen, että vastuu sekä toteutuksesta että ko. toiminnoista on ulkoistaneella taholla.

Lue: Finanssivalvonnan valvottavatiedote 22.11.2019 – 62/2019

Kts. myös: Fiva Lainsäädäntöaloite 29.10.2019: Työeläkevakuutusyhtiöitä koskevan lainsäädännön muuttaminen

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari