Esitys työeläkelaitosten vakavaraisuuden väliaikaisesta vahvistamisesta tarvittaessa

STM tiedote | 27.4.2020

STM on valmistellut hallituksen esitystä eläkelaitosten vakavaraisuuden väliaikaisesta vahvistamisesta siltä varalta, että rahoitusmarkkinoiden tilanne heikkenisi oleellisesti nykyisestä. 

Esitys tehdään valmiiksi, jotta se voidaan tarvittaessa antaa pikaisella aikataululla.  
Esitys annetaan vain, jos työeläkelaitosten keskimääräinen vakavaraisuus alenee oleellisesti rahoitusmarkkinoiden tilanteen heikkenemisen johdosta. Näin ollen myös esityksen antamisen mahdollinen aikataulu on avoinna. Hallituksen esitys lähti lausunnolle 27.4.2020.

Lue tarkemmin:

STM:n tiedote 27.4.2020 sekä

HE eläkelaitosten vakavaraisuuden väliaikainen vahvistaminen

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari