Esitys siirtyvästä vakavaraisuuspääomasta 1.10.2020 alkaen

Finanssivalvonta esittää siirtyvän vakavaraisuuspääoman määräksi 1.10.2020 alkaen 24,1 % vastuuvelasta. Nykyisin käytettävä prosentti on 23,2. Esityksen mukaista prosenttiosuutta käytetään niihin vakuutuskannan luovuttamisiin, joissa sopimus on tehty 1.10.2020 tai sen jälkeen. 

Lue tarkemmin: Finanssivalvonnan valvottavatiedote 31.8.2020 – 56/2020

Lisätietoja antaa: Finanssivalvonta Anna Keinänen, puhelin 09 183 5536 tai anna.keinanen(at)finanssivalvonta.fi

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari