Eläkesäätiöiden ja -kassojen vakavaraisuus erittäin vahva

Työeläkesektorin vakavaraisuusaste eli vakavaraisuuspääoman suhde vastuuvelkaan jatkoi vahvistumistaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Eläkesäätiöiden ja -kassojen keskimääräinen vakavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa erittäin vahva 44,5 prosenttia ja työeläkevakuutusyhtiöiden 34,3 prosenttia.

Myös sektorin riskiperusteinen vakavaraisuus eli vakavaraisuuspääoman suhde vakavaraisuusrajaan oli hyvällä tasolla. Eläkesäätiöiden ja -kassojen vakavaraisuusasema oli keskimäärin 3,0 ja työeläkeyhtiöillä 2,5. Vakavaraisuus kuvaa eläkelaitoksen riskinkantokykyä ja suojaa eläkevastuita sijoitusmarkkinoiden heilahteluilta.          

Vahvan vakavaraisuuden taustalla ovat hyvät sijoitustuotot. Eläkesäätiöiden ja –kassojen sijoitustuotto  vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä oli keskimäärin 6,6 prosenttia ja työeläkevakuutusyhtiöiden vastaavasti 5,9 prosenttia.Tämä johtui etenkin osakesijoitustuottojen keskimääräisestä noususta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. 

Eläkesäätiöiden ja -kassojen pitkän aikavälin tuotto 6,2 prosenttia ajalla 1998 – 2014 on työeläkealan korkein. Työeläkevakuutusyhtiöillä vastaava tuotto on keskimäärin 5,5 prosenttia.  

Vakavaraisuustiedot ilmenevät Finanssivalvonnan julkaisemista tiedoista:     

Finanssivalvonnan lehdistötiedote 4.6.2015 – 8/2015

Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus 31.3.2015

Tiedot työeläkevakuuttajien tilinpäätös- ja tuottotiedoista löytyvät Työeläkevakuuttajat TELAn verkkosivuita:  

Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2014

Työeläkesijoittajien ensimmäinen vuosineljännes

TELAn verkkosivuilta löydät tiedot myös lakisääteisten työeläkerahastojen kehityksestä ja määristä 

maaliskuun lopussa:   

Työeläkevarojen yhteismäärä ylitti 180 miljardia

Työeläkevarojen grafiikat

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari