Eläkesäätiö- ja eläkekassalait uudistuvat

ESY-tiedote 2.9.2020 | Ismo Heinström, Eläkesäätiöyhdistys - ESY

Sosiaali- ja terveysministeriöstä saadun tiedon mukaan pitkään valmisteilla ollut eläkesäätiö- ja eläkekassalaki on tällä hetkellä laintarkastuksessa. Lain voimaantulo siirtyy vuoden 2022 alkuun, koska hallituksen esitystä ei ehditty antaa keväällä. 

Eduskuntaan menevän lain tarkka sisältö selviää, kun hallituksen esitys virallisesti annetaan eduskunnalle. Pääkohdittain lain sisältö kuitenkin vastaa sitä luonnosta, mikä julkaistiin tämän vuoden tammikuussa.

Laki tulee muuttamaan joitakin asioita sekä lakisääteisessä eläkevakuuttamisessa, että lisäeläkevakuuttamisessa. Eläkesäätiöyhdistys tulee koulutustilaisuuksissaan ja erilaisissa tiedotteissaan kertomaan enemmän lain sisällöstä ja sen vaikutuksista hallituksen esityksen julkaisun jälkeen.  Eduskunnassa pyrimme vielä vaikuttamaan joihinkin asioihin.

 Joitakin lakisääteiseen työeläkevakuuttamiseen tulevia muutoksia:

  1. vakuutuskannan siirtämisen kynnystä perustettavaan ja toiminnassa olevaan eläkelaitokseen madalletaan
  2. hallituksen jäsenille tulossa kelpoisuusehtoja. Kaikilla hallituksen jäsenillä oltava hyvä työeläkevakuutustoiminnan tuntemus. Sen lisäksi edellytetään, että hallituksessa on hyvä sijoitustoiminnan tuntemus.
  3. eläkesäätiöiden hallitusten varajäsenten pakollinen määrä supistuu kahteen (työnantajilta ja työntekijöiltä kummaltakin yksi). Myös eläkekassoille tulee kaksi pakollista varajäsentä.
  4. ylläpidettävä osakasluetteloa eläkelaitoksessa vakuuttavista työnantajista. Säännöissä eläkelaitoksessa vakuuttava työnantajapiiri voidaan kuvata työnantajia nimeämättä yleisemmin.

 Joitakin lisäeläkevakuuttamiseen tulevia muutoksia:

  1. eläkesäätiöiden hallitusten varajäsenten pakollinen määrä supistuu kahteen (työnantajilta ja työntekijöiltä kummaltakin yksi). Myös eläkekassoille tulee kaksi pakollista varajäsentä.
  2. muutoksia eläkkeen hakemiseen, kertasuorituksen määrään ja eläkkeen takautuvan suorituksen laskemiseen
  3. joitakin muutoksia sijoitustoimintaa koskeviin ehtoihin

 Ismo Heinström

Eläkesäätiöyhdistys - ESY

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari