Direktiivi 2014/50/EU lisäeläkeoikeuksien säilyttämisestä ja hankkimisesta on saatettava voimaan 21.5.2018 mennessä


Direktiivi ei koske toimintapiiriltään suljettuja lisäeläkejärjestelyjä. Se kuitenkin koskee laajasti kaikkea lisäeläkevakuuttamista: vakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt, eläkekassat ja työantajan kirjanpitovaraukset eli ns. suorat lisäeläkejärjestelyt.  Direktiivin tarkoitus on parantaa lisäeläkeoikeuksien säilyvyyttä. Se on saatettava kansallisesti voimaan 21.5.2018 mennessä. Vähimmäisvaatimus on säilyttää ja parantaa toiseen ETA-valtioon siirtyvien henkilöiden työsuhteeseen perustuvia lisäeläkeoikeuksia.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu asiasta hallituksen esityksen luonnos.

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari