Vakavaraisuuspääoma

TyEL-toimintaa hoitavilla eläkesäätiöillä ja eläkekassoilla on oltava sijoitustoiminnan riskien tasaamiseksi laissa määriteltyä vakavaraisuuspääomaa, jolla tarkoitetaan kaikkia niitä varoja, vakuuksia ja muita sitoumuksia, jotka ylittävät eläkelaitoksen eläkevastuun, muut velat ja niihin rinnastettavat sitoumukset.

Lue tarkemmin kohdasta: Sijoitustoiminta

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari