Eläkevastuu ja vastuuvelka

Eläkevastuulla (vastuuvelalla) tarkoitetaan sitä varojen määrää, joka tarvittaisiin eläkesäätiön (eläkekassan) säännöissä määriteltyjen etuuksien maksamiseen, mikäli eläkesäätiön (eläkekassan) toiminta lopetettaisiin tilinpäätöshetkellä. Eläkevastuu muodostuu eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden alkaneiden eläkkeiden määrästä ja työssä olevien henkilöiden karttuneiden eläkkeiden yhteismäärästä.

Eläkevastuun (vastuuvelan) kattaminen

TyEL-eläkevastuu on katettava kokonaan laissa mainituilla katekelpoisilla varoilla tai vakuuksilla.

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari