Sijoitustoiminta

Etuusperusteisissa lisäeläkejärjestelyissä työnantaja kustantaa yksin lisäeläketurvan. Työnantajan on sijoitustoiminnasta saattavien tuottojen lisäksi maksettava kannatus-/vakuutusmaksuja vähintää niin paljon, että eläkevastuu tulee katettavaksi.

Maksuperusteisissa lisäeläkejärjestelyissä eläketurvan tasoa ei ole etukäteen määrätty vaan lisäeläke karttuu vakuutusmaksuista ja niille saaduista sijoitustuotoista. Maksuperusteisissa järjestelyissä vakuutusmaksun suuruus voidaan sitoa esimerkiksi työnantajan vuosittaiseen tulokseen.

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari