Eläkesäätiöt ja eläkekassat

Eläkesäätiöissä voidaan järjestää

  • TyEL:n mukainen työntekijöiden eläketurva (B-eläkesäätiö tai AB-eläkesäätiön B-osasto)
  • vapaaehtoinen etuusperusteinen tai maksuperusteinen lisäeläketurva tai niiden yhdistelmä            (A-eläkesäätiö tai AB-eläkesäätiön A-osasto)

Eläkekassoissa voidaan järjestää

  • TyEL:n mukainen työntekijöiden eläketurva
  • vapaaehtoinen etuusperusteinen tai maksuperusteinen lisäeläketurva tai niiden yhdistelmä
  • YEL:n mukainen yrittäjien eläketurva

Tiedot lukumääristä / toimintapiirit (vakuutetut) 

Eläkelaitosmuoto Lukumäärä Toimintapiiri (hlöä)

Lakisääteinen eläketurva (TyEL/YEL)

B-eläkesäätiöt (TyEL)

 

 1

 

    750

AB-eläkesäätiöt (TyEL) 12 18 000
Eläkekassat (TyEL/YEL)   5 26 750
Yhteensä 18 45 500
Vakuutettujen määrä / TyEL-eläketurva (hlöä)  
Eläkesäätiöt 18 750
Eläkekassat 26 000
Yhteensä 44 750
Vakuutettujen määrä / YEL-eläketurva (hlöä)  
Eläkekassat     750
TyEL-eläketurvaa järjestävien työnantajien määrä  
Eläkesäätiöt ja eläkekassat n. 1 000

Eläkkeensaajat (hlöä) 

TyEL-eläkesäätiöt                                                                                                 20 000

TyEL- eläkekassat                                                                                                26 000

Lisäeläketurva 
Lisäeläkesäätiöt ja -kassat Määrä (hlöä)
Vakuutetut  10 250
Vapaakirjat  10 000
Eläkkeensaajat  49 000

Lisäeläketurvaa järjestävien työnantajien määrä 

Eläkesäätiöt ja eläkassat                                                                                       n. 350

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Faksi (09) 6877 4440
Sähköpostiosoitteet

Lähetä palautetta   /   Kirjaudu jäsensivuille   /   Hallitus   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari