Harri Palosaari, Elite Alfred Berg
Varainhoitajan blogi

11.5.2021 — Harri Palosaari, Elite Alfred Berg

Miksi sijoittaa vastuullisesti kiinteistöihin?

Haluatko kiinteistöistä saamiesi tuottojen laskevan tulevaisuudessa? Tokkopa. Hyvällä tuottotasolla pysyminen nyt ja tulevaisuudessa vaatii oikeasti sitä, että sijoittaa vastuullisesti.

Me kaikki ymmärrämme hyvin sen merkityksen, mikä kiinteistöillä on ilmastonmuutoksen hidastamisessa, joten kiinteistöjen omistajien ja sijoittajien on syytä kantaa kortensa kekoon asiassa. Keinoja, millä kiinteistöjen päästöjä ja sitä kautta myös kuluja saadaan pienennettyä, on useita ja uusia keksitään jatkuvasti – osaan kannattaa jopa suhtautua varauksella.

Sen uskaltaa kuitenkin jo reippaasti ääneen sanoa, että niissä kiinteistöissä, joissa otetaan huomioon vastuullisuus, tuottojen voidaan olettaa paranevan, kiinteistöjen arvon nousevan sekä tuottovaateen laskevan tulevaisuudessa. Tätä tukevat myös monet asiasta tehdyt tutkimukset.

Aalto-yliopistossa tehtiin vuonna 2020 tutkimus LEED- ja Energy Star -sertifikaattien vaikutuksesta kiinteistön eri kassavirtaparametreihin. Tutkimuksen mukaan sertifikaatit voivat parantaa kassavirtaa ja vuokrausastetta sekä pienentää ylläpitokuluja, sijoittajien tuottovaadetta ja kiinteistön riskiä. Tutkimustulosten hajonta oli kuitenkin suurta (A Review of the Impact of Green Building Certification on the Cash Flows and Values of Commercial Properties, Leskinen, Vimpari ja Junnila, 31.3.2020).

Ympäristösertifiointi ei mielestäni ole itsessään autuaaksi tekevä tai riittävä asia, jotta kiinteistön omistaja tai sijoittaja voisi sanoa, että kaikki riittävä kiinteistön vastuullisuuden eteen on tehty. Sertifioiminen ja sen säilyttäminen maksaa aika paljon, eikä sitä kannata lähteä kaikkiin kiinteistöihin mielestäni tekemään. Suuressa osassa kiinteistöjä on parempi keskittyä vastuullisiin tekoihin.

Olemme tehneet Elite Alfred Bergin kiinteistörahastoissa useita energiahankkeita, ja kerta toisensa perään sitä jaksaa yhä hämmästyä siitä, miten paljon kiinteistöjen lämmitys- ja sähkölaskuja saadaan pienennettyä melko uusissakin kiinteistöissä. Sijoitusmatematiikka on yksinkertaista: kun kulut laskevat samalla vuokratasojen säilyessä, tuotot ja kiinteistön arvo nousevat. Energiahanke kannattaa yleensä mielestäni tehdä, jos sen prosentuaalinen tuotto on suurempi kuin kiinteistöstä saatava tuotto.

Teimme energiahankkeen erääseen kiinteistöömme, joka on menossa purkuun noin viiden vuoden päästä alueen muuttuessa asumiseen. Hankkeella oli noin 3 vuoden takaisinmaksuaika ja hiilidioksidipäästöt pienenivät elinkaaren aikana 755 tonnia. Tuntui vastuulliselta tehdä hanke ja samalla sijoittajien tuototkin paranivat. Paljonko se 755 tonnia hiilidioksidipäästöjä sitten oikein on? Se vastaa noin 73 suomalaisen vuosittaisia päästöjä. Ajatella jos jokainen kiinteistö pystyisi samaan! Ehkäpä talvet olisivat jatkossa yhtä mukavia ja lumisia kuin viime talvi.

Harri Palosaari

Salkunhoitaja, kiinteistövarainhoito

Elite Alfred Berg

www.eabgroup.fi

Varainhoitajan blogi

20.11.2023
Tomas Hildebrandt, EVLI OYJ
Maailmantalouden näkymät ja odotukset vuonna 2024
31.1.2023
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Eloa pitkän aikavälin tuotto-odotuksissa
19.12.2022
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Keskeiset talousteemat ja -tekijät vuonna 2023
26.9.2022
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Tuleeko talvi vai jääkausi?
16.6.2022
Jaakko Ristola, Elite Alfred Berg
Onko inflaatio kiinteistösijoittajan paras ystävä?

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari