Tomas Hildebrandt, EVLI PANKKI OYJ
Varainhoitajan blogi

17.9.2014 — Tomas Hildebrandt, EVLI PANKKI OYJ

Korkoale loppuu aikanaan

 Korkojen lasku on jatkunut pitkään vastakkaisista näkemyksistä huolimatta. Harva sijoittaja on vähään aikaan nähnyt arvoa valtionobligaatioissa. Korkoriskin suojaaminen on käynyt kalliiksi.

Euroalueen ydinmaiden valtionlainojen tuottotasot ovat juuri ja juuri ylittäneet inflaation. Inflaation hidastuminen ja deflaation uhka ovatkin olleet tuottotason laskuun vaikuttaneita tekijöitä. Myös euroalueen kriisin helpottuminen ja Euroopan keskuspankin toimenpiteet ovat madaltaneet tasoa. Pankkien ja vakuutusyhtiöiden tasehallinta ja vakavaraisuusvaatimusten kiristyminen ovat lisäksi ylläpitäneet kysyntää valtioiden lainoissa.

Tilanne muistuttaa Yhdysvalloissa koettua tilannetta 2000–luvun puolessa välissä, jolloin pääomavirrat painoivat pitkien korkojen tasoa selittämättömän matalalle. Silloinen keskuspankin pääjohtaja Alan Greenspan kutsui tilannetta ”bond conundrumiksi”.

Euroopan keskuspankki on nyt samankaltaisen dilemman edessä. Euroalueen heikot kasvuodotukset ylläpitävät laskevia inflaatio-odotuksia, mikä painaa korkotasoa alaspäin. Pitkien korkojen lasku puolestaan ylläpitää heikkoja kasvuodotuksia. Keskuspankin toimenpiteet lisäävät vaikutusta. Negatiiviseen kierteeseen on vaikea puuttua.

Keskuspankin tulisikin pyrkiä muokkaamaan odotuksia pitkien korkojen kääntämiseksi nousuun. EKP:n tulisi kertoa, että halpa ja rajaton rahoitus loppuu joskus. Nyt on pankeilla, yrityksillä ja kuluttajilla ainutkertainen tilaisuus hakea halpaa rahoitusta. Koskaan ei ole ollut näin edullista olla velallinen!

Tehtävä ei ole helppo, sillä luottamus ja odotukset ovat heikkoja. Talouskasvu ei ota kiihtyäkseen ja rakenteellisten ongelmien ratkaisu on hidasta. Kasvunäkymiä varjostavat myös maailmanpoliittiset epävarmuustekijät. Keskuspankki ei voi olla liian kovasanainen.

Globaali korkotaso voi kuitenkin olla jo kääntymässä. Yhdysvalloissa talouskasvu, työllisyys ja inflaatio ovat normalisoitumassa ja Fed:n rahapolitiikka alkaa vääjäämättä kiristyä. Myös monilla muilla alueilla ovat korot korkeammalla, mikä alkaa houkuttaa sijoittajia. Valuuttariskin suojaaminen ei tällä hetkellä ole kovin kallista.

Korkoale loppuu aikanaan. Nyt on edullinen tilanne järjestellä rahoitustaan. Tämä voi olla viimeinen hetki siihen.


 

Tomas Hildebrandt on seniorisalkunhoitaja ja markkinastrategi. Hän hoitaa Evli Pankissa instituutioasiakkaiden varoja. Hän on myös varainhoidon markkinastrategi. Tomaksella on kokemusta pääomamarkkinoilta vuodesta 1991 alkaen. Evlissä hän aloitti vuonna 1996, ja ennen siirtymistään Evliin hän työskenteli salkunhoitajana Investa Oy:ssä ja Aktia Pankissa.

Varainhoitajan blogi

15.3.2024
Tero Tuominen, Evli-Rahastoyhtiö Oy
Onko asuntorahastoilla tulevaisuutta?
20.11.2023
Tomas Hildebrandt, EVLI OYJ
Maailmantalouden näkymät ja odotukset vuonna 2024
31.1.2023
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Eloa pitkän aikavälin tuotto-odotuksissa
19.12.2022
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Keskeiset talousteemat ja -tekijät vuonna 2023

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari