Fiva: Työeläkesektorin vakavaraisuus hyvällä tasolla

Työeläkevakuutussektorin keskimääräinen vakavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 28,2 % (31.12.2015: 28,6 %). Eläkesäätiöiden ja -kassojen keskimääräinen vakavaraisuusaste oli erittäin vahva 37,2 %. Samoin kuin niiden riskiperusteinen vakavaraisuusasema, joka oli 2,6. Työeläkeyhtiöiden vakavaraisuusaste oli keskimäärin 27,7 % ja niiden riskiperusteinen vakavaraisuusasema 2,1. Tiedot on julkaistu Finanssivalvonnan tiedotteessa 1.12.2016: 

http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Tiedotteet/valtari/Pages/Default.aspx

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari